Contacta

Blog Archive

Lo RatPenat

Simposi "L'Ager tarraconensis, paisatge, poblament, cultura i història".

28 i 29 de setembre de 2010


Institut Català d’Arqueologia Clàssica
Tarragona

Com a cloenda del treball «Projecte ager Tarraconensis (PAT). Estudi del paisatge arqueològic antic a la dreta del riu Francolí", es convoca un forum de debat per a tots els grups d’investigació que estan treballant o tenen interès sobre els nombroso temes que giren entorn de l’ager de Tarraco.

L’estudi de la dinàmica del poblament, en relació amb la ciutat romana en què s’integra, s’ha tractat essencialment amb les tècniques de prospecció superficial, prospeccions geofísiques i excavacions arqueològiques. L’estudi de la morfologia del territori ha tingut un paper fonamental a l’hora de conèixer l’articulació. Tot plegat ha necessitat també els estudis paleoambientals, així com els dels naturalistes i geògrafs, que han ajudat a entendre el funcionament del sistema. L’espai ha esdevingut un factor nou de reflexió i d’anàlisi. Totes aquestes dades han estat reflectides en mapes, que s’han gestionat des de sistemes d’informació geogràfics, que permeten anar seguint l’evolució del paisatge com en una successió de fotogrames a través del temps.                              

Per més informació:
info@icac.net