Blog´s

Blog Archive

Contacta

La U.B. participa en l'expedició científica al volcà Eyifjalla


12 de maig del 2010

Experts del Departament de Geoquímica, Petrologia i Prospecció Geològica de la Facultat de Geologia de la Universitat de Barcelona s'han desplaça a Islandia per estudiar l’impacte regional de l’erupció del volcà Eyifjalla.

L’expedició científica eyiASH’10 compta també amb la participació de membres de  CSIC i de la Universitat de Las Palmas de Gran Canaria.

L'objectiu està  dirigida a estudiar els mecanismes eruptius i l’impacte regional arran de l’erupció del volcà Eyifjalla, l’episodi geològic més mediàtic i amb més impacte social dels darrers decennis i origen del recent caos en el transport aeri europeu. Els experts també estudiaran la distribució de cendres volcàniques sobre el sud d’Islàndia, i en prendran mostres per avaluar-ne l’impacta mediambiental, en especial en el medi aquàtic. L’e expedició també té previst fer anàlisi sobre el terreny, tot i que els estudis més complexos es duran a terme a les institucions dels participants, a fi de valorar diferents paràmetres d’interès científic (dimensions de les partícules, mineralogia, composició, tòxics, mobilitat mediambiental, etc.).

Com es recordarà, el procés eruptiu del volcà Eyifjalla va evolucionar des d’un començament hawaià i estrombolià relativament tranquil fins a una fase paroxísmica hidromagmàtica vulcaniana, la qual cosa ha generat una ploma eruptiva que ha afectat bona part d’Europa.